พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ

เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ที่จัดขึ้นร่วมกับ กองบิน 2

โดยมี นาวาอากาศเอก นภสินธุ์ อินแสน เสนาธิการกองบิน 2

เป็นผู้แทนกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี

มีนายประชา ป้อมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย

กำนันตำบลโคกตูม ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย

ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

สำหรับกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีการมอบอุปกรณ์กีฬา

ได้แก่ ลูกบาสเกตบอล ฟุตบอล ชุดกีฬา

อุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ ปากกา ถุงเท้า กระเป๋า ให้แก่นักเรียน

และผู้นำชุมชนในพื้นที่

เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา

มอบผ้าห่มให้แก่ชาวบ้าน

มอบตู้ยาจำนวน 3 หลัง ให้แก่ผู้นำชุมชน

เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

มีการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์และพยาบาล

จากโรงพยาบาลกองบิน 2

การบริการตัดผมฟรีและการแสดงดนตรีจากกองบิน 2 อีกด้วย