พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชาญ พิชัยณรงค์

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายการศึกษา)

มอบเงินสนับสนุนดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว

โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง วาสนา ศิริธรรมกุล ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมคณะ

เข้าจำหน่ายดอกป๊อบปี้ ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยฯ

ร่วมมอบเงินสนับสนุน

ณ ห้องรับรอง (1) กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

          โดยวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้)

เป็นสาธารณกุศลสมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร

ที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศ