พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษา

ของนักเรียนเรืออากาศชั้นปีที่ 5 จำนวน 81 นาย

และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา

ประจำปีการศึกษา 2562  

ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ

และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ

และขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนายเรืออากาศ

ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562