พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักเรียนนายเรืออากาศใหม่ รุ่นที่ 67

และมอบธงประจำกองพันที่ 1 ให้แก่ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2

ขึ้นเหล่าเป็น นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 1

โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กล่าวรายงาน ในการนี้มี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562