S 16113706

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงวอชิงตัน ได้รับรายงานว่า
"นักเรียนนายเรืออากาศ ชโรธร จงสุขะถาวร ผ่านการฝึกอบรมการเป็นนักเรียนใหม่ (Freshmen หรือ Doolies)
ของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อย"

การฝึกอบรมนักเรียนใหม่ของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เป็นการฝึกในที่ตั้งจนถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2561 อาทิ การฝึกท่ามือเปล่า การฝึกเคลื่อนที่
อบรมระเบียบวินัยและประเพณีการปฏิบัติของนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ
จากนั้นเป็นการฝึกนอกที่ตั้งจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์ (
Obstacle Course),
การฝึกจู่โจมเป็นทีม (Assault Course Self-Aid Buddy Care) เป็นต้น หลังจากนี้นักเรียนใหม่จะเข้าสู่การศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วงต่อไป

 

ภาพจากซ้าย: นักเรียนนายเรืออากาศ จิตรทิวัส เสริมศรีพงษ์ (ชั้นปีที่ 2 / Sophomore) นักเรียนนายเรืออากาศ รัชพล นามลักษณ์ (ชั้นปีที่ 4 / Senior)
นักเรียนนายเรืออากาศ ชโรธร จงสุขะถาวร (ชั้นปีที่ 1 / Freshmen) และ นักเรียนนายเรืออากาศ ภีมวิชญ์ ฉิมมี (ชั้นปีที่ 3 / Junior)

 

ข้อมูลโดย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงวอชิงตัน