111 1

 

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
โดยจัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก

นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

นายโชคชัย สุโอด ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

และนางภทรษร พันธุมะบำรุง ประธานอาสากาชาด รุ่น หัวใจอาสากาชาด 57

บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ในการนี้ ข้าราชการ ผู้มีจิตศรัทธา และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องนภวัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

 

111 2 111 4
111 5 111 6
111 7 111 8
111 9 333 1
333 2 333 4
444 2 DSC 0042